Historia firmy AOS

 

Firma AOS działa na rynku usług konsultingowo-inżynierskich w Polsce nieprzerwanie od roku 1989, początkowo pod nazwą Agencja Ochrony Łšrodowiska, a po rebrandingu w kolejnych latach posługując się skrótem AOS.


Powstanie i ciągły rozwój działalności firmy AOS jest ściśle związany z osobą Pana Bogdana Gutkowskiego, założyciela AOS i jej lidera. Spółką kieruje Pan Tomasz Ziętek, jako jednoosobowy Członek Zarządu, również współwłaściciel, związany z Firmą od samego początku jej działania.


Dorobek AOS obejmuje ponad 3000 projektów, ekspertyz, analiz i raportów. Wykonaliśmy ponad 200 projektów budowlanych, wykonawczych, branżowych i technologicznych dla farm wiatrowych, obiektów przemysłowych, komercyjnych i inwestycji infrastrukturalnych.