Sektory działania

 

Prowadzi my działalność w zakresie projektowania obiektów komercyjnych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych.

Jedną z głównych specjalności naszej firmy jest projektowanie obiektów komercyjnych, w tym:
 • wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
 • centrów handlowo-usługowych,
 • sieciowych pawilonów handlowych,
 • salonów samochodowych,
 • stacji paliw,
 • myjni i stacji serwisowych.


Wśród naszych zrealizowanych projektów znajdują się m.in. wszystkie obiekty handlowe sieci NETTO zlokalizowane w północnej Polsce, ponadregionalne Centrum Handlowo-Usługowe w Koszalinie, kilkanaście stacji paliw (BP, Statoil, Shell), dworzec autobusowy z obiektami handlowymi, salony samochodowe, myjnie i stacje serwisowe oraz ośrodki wypoczynkowe.

Ponadto posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu koncepcyjnym i technicznym obiektów przemysłowych
 • przemysłu drzewnego,
 • przetwórstwa rybnego,
 • zakładów rolno-spożywczych,
 • oczyszczalni ścieków technologicznych,
 • kotłowni,
i infrastrukturalnych
 • kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • sieci wodociągowych,
 • gazociągów,
 • dróg i skrzyżowań.
Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu obiektów energetycznych:
 • lądowych farm wiatrowych
 • głównych punktów zasilania (GPZ)
 • przyłączy energetycznych.