Nadzory i obsługa budowy

 

W celu prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia procesu budowy realizujemy również:

  • nadzory autorskie
  • nadzory inwestorskie
  • usługi kompletacji dostaw
  • odbiory
  • nadzory nad rozruchem
  • wykonanie dokumentacji powykonawczych