Obiekty komercyjne

 

Oferujemy kompleksowe przygotowanie realizacji projektów inwestycyjnych, począwszy od koncepcji lokalizacyjnych, poprzez niezbędne pomiary i badania środowiskowe, pozyskiwanie gruntów, projektowanie, procedury administracyjne i przyłączeniowe, a skończywszy na nadzorach autorskich oraz inwestorskich nad budową i rozruchem.

 

Nasze doświadczenie potwierdzają uzyskane decyzje środowiskowe oraz pozwolenia na budowę ponad 200 działających obiektów przemysłowych, obiektów usługowo-handlowych, stacji paliw oraz eksploatowanych już farm wiatrowych i towarzyszącej im infrastruktury technicznej.

 

Ramowy zakres naszej oferty obejmuje

W fazie przygotowawczej
 • Analizy lokalizacyjne, środowiskowe i elektroenergetyczne
 • Analizy ścieżki zdobywania pozwoleń i decyzji
 • Wstępne projekty (schematy ideowe)
 • Oszacowanie kosztów inwestycji
 • Wykonanie biznesplanu
 W fazie planistyczno-projektowej
 • Przeprowadzenie procedur lokalizacyjnych (studium, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)
 • Przeprowadzenie procedur środowiskowych
 • Uzyskanie uzgodnień i opinii
 • Przeprowadzenie procedur pozwolenia na budowę
  • Wykonanie projektu budowlanego
  • Wykonanie projektu wykonawczego
  • Wykonanie kosztorysu inwestorskiego
 • Koordynacja przygotowania umów przyłączeniowych (uzyskiwanie warunków przyłączeniowych oraz ustalenie warunków umowy).
 W fazie realizacyjnej
 • Koordynacja przygotowania umów z dostawcami technologii, urządzeń i materiałów
 • Koordynacja przygotowania umów z wykonawcami lub podwykonawcami
 • Zarządzanie i koordynacja budowy
 • Przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie.