Poradnik - Aktualne przepisy w ochronie środowiska

 

Aktualne przepisy w ochronie środowiska - poradnik

 

 

Od początku swojej działalności (rok 1989) AOS redaguje i wydaje poradnik pt. „Aktualne przepisy w ochronie środowiska i inwestycjach”. Wydawnictwo to stanowi stale aktualizowane kompendium wiedzy na temat nowych regulacji prawnych oraz zmian dotychczas obowiązujących przepisów.


Zawarte w poradniku omówienia i komentarze, jak również zestawienia wzorów dokumentów stosowanych w procedurach administracyjnych są cenną podręczną pomocą, zarówno dla pracowników administracji publicznej, jak i specjalistów z zakresu ochrony środowiska oraz przygotowania i realizacji inwestycji.