Projektowanie i uzgodnienia

 

AOS od ponad 30 lat prowadzi działalność w zakresie projektowania obiektów komercyjnych, przemysłowych, instalacji technologicznych oraz inwestycji infrastrukturalnych.


Oferujemy sporządzanie kompleksowych projektów budowlanych i wykonawczych, projektów branżowych i technologicznych, jak również wszechstronną obsługę na etapie pozyskiwania wymaganych uzgodnień i pozwoleń.


Poza pracami projektowymi prowadzimy również nadzory autorskie i inwestorskie na etapie realizacji i rozruchu instalacji.

 

Zakres naszych usług obejmuje

 • opracowanie kompleksowych projektów budowlanych i wykonawczych
 • wykonywanie projektów branżowych i technologicznych
 • sporządzenie dokumentacji technicznej i technologicznej
 • wykonanie specjalistycznych badań i ekspertyz
 • pozyskiwanie niezbędnych certyfikatów i dopuszczeń
 • kompleksowa obsługa w zakresie procedur środowiskowych
 • sporządzanie kosztorysów i harmonogramów realizacji
 • opracowywanie dokumentacji przetargowej
 • prowadzenie nadzorów autorskich i inwestorskich
 • doradztwo na etapie rozruchu technologicznego i monitorowanie procesów

 

Poza kompleksowymi projektami całych obiektów wykonujemy również projekty instalacji sieciowych w obiektach komercyjnych, użytkowych i mieszkaniowych, w tym

 • instalacje c.o.
 • instalacje wentylacyjne,
 • instalacje i przyłącza gazowe,
 • kotłownie,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków.